PRODUSE


1. CHERESTEA DE FAG
  - CHERESTEA DE FAG VERDE ABURITĂ ŞI ANTISEPTIZATĂ
  - CHERESTEA DE FAG USCATĂ
2. CHERESTEA DE RĂŞINOASE
3. BUŞTEAN DE FAG

1. CHERESTEA DE FAG reprezintă principalul obiect de activitate al societăţii. Aceasta este obţinută din buşteni de calitate, atent selecţionaţi şi prelucraţi după standarde ridicate.
Producţia de cherestea de fag include o gamă variată de specii, dimensiuni şi diferite trepte de calitate
CHERESTEA DE FAG VERDE ABURITĂ ŞI ANTISEPTIZATĂ

Tip cherestea Lungime - m Grosime - mm Latime - cm
TAL - tivită aburită lungă > 1,8 25;32;38;50;60;70;80 > 10
TAS – tivită aburită scurtă 1 - 1,7 25;38;50;60;70;80 > 10
TASS – tivită aburită super scurtă 0,3 - 0,9 25;38;50;60;70;80 > 8
NAL - netivită şi semitivită aburită lungă > 1,8 32;38;50;60;70;80 > 15

CHERESTEA DE FAG USCATĂ - la cererea clientului, putem realiza umiditate de minim 12%
Produsele noastre se caracterizează prin calitate şi aspect urmărind în permanenţă cerinţele pieţei interne şi internaţionale. Condiţiile de calitate se stabilesc de comun acord cu clientul.
Conform standardului românesc, calitatea pentru cherestea poate fi:
   - Calitate China 4FC – este cea mai bună calitate care poate fi prelucrată din buşteanul de fag. Cheresteaua rezultată este fără noduri sau inima roşie, cu un aspect uniform pe toate cele 4 feţe. Nu se admit defecte din depozitare sau prelucrare, urme de mucegai sau găuri de insecte.
   - Calitate China 3FC – admite un nod pe o singură parte a piesei sau urmă de inima roşie, dar care nu afectează aspectul şi utilizarea lemnului.
   - Calitate Orient A – se admite inima roşie sănătoasă, dar doar pe maxim 30%-40% din lăţime. Sub 10mm diametru se acceptă noduri sănătoase, iar peste acest diametru se acceptă un singur nod sănătos la o lungime de 2 metri. Toate nodurile admise nu afectează durabilitatea, stabilitatea şi prelucrabilitatea lemnului.
   - Calitatea Orient B – se admite inima roşie sănătoasa mai mult decât clasa A. Nodurile sănătoase sub 20mm diametru nu se iau în considerare, iar peste acest diametru se acceptă două noduri sănătoase, din care unul penetrant, la o lungime de 2 metri.
   - Intern B si Intern C

2. CHERESTEA DE RĂŞINOASE – la cererea clientului, respectând specificaţiile solicitate de acesta, putem onora şi comenzi pentru cherestea raşinoase.

3. BUŞTEAN DE FAG
a) FURNIR TEHNIC
Dimensiuni:
   - lungime minimă: 2.5m
   - diametru minim: 40cm la capătul subţire fără coajă
Condiţii de admisibilitate a defectelor:
   - nu se admit: putregai, inimă stelată, noduri, coajă înfundată, fibră răsucită, curbură , găuri de insecte, infurciri, gelivuri, ruluri.
   - se admit: inimă rosie sănătoasă maxim 10% din diametru.
În aceste condiţii, se acceptă cu lungimea între 2,5 - 3 m, maxim 10% din cantitatea livrată.

b) GATER CLASA A
Dimensiuni:
   - lungime minimă: 2.5m
   - diametru minim: 30cm la capătul subţire fără coajă
Condiţii de admisibilitate a defectelor:
   - nu se admit: putregai, inimă stelată în descompunere, noduri sănătoase cu diametrul mai mare de 10 cm şi cu o distribuţie mai mare de 1 nod/ml în acelaşi plan la o lungime de 1 m, coajă înfundată, fibră răsucită peste 15%, curbură > 5%, găuri de insecte, infurciri, gelivuri, ruluri.
   - se admit: inimă roşie sănătoasă maxim 20% din diametru; pentru buşteni cu diametrul mai mare de 40 cm la capătul subţire se admit găuri pe mijloc, defectele sus amintite bonificându-se.
În aceste condiţii, se acceptă cu diametrul între 30-40 cm la capătul subţire fără coajă, maxim 30% din cantitatea livrată.

b) GATER CLASA B
Dimensiuni:
   - lungime minimă: 2.5m
   - diametru minim: 20cm la capătul subţire fără coajă
Condiţii de admisibilitate a defectelor:
   - nu se admit: putregai, inimă stelată în descompunere, noduri sănătoase cu diametrul mai mare de 15 cm şi cu o distribuţie mai mare de 1 nod/ml în acelaşi plan la o lungime de 1 m, coajă înfundată, fibră răsucită peste 15%, curbură > 5%, găuri de insecte, infurciri, gelivuri, ruluri.
   - se admit: găuri pe mijloc, inimă roşie sănătoasă maxim 40% din diametru; inimă stelată max. 14cm dacă lemnul sănătos rămas între aceste defecte şi circumferinţa buşteanului este de minim 20 cm, defectele sus amintite bonificându-se.